ANTICULEX – Kompleksowe usługi sprzątające

Ulga PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym powołanym, by umożliwić dofinansowywanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także do realizowania celów pokrewnych związanych z osobami, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności, np. zmniejszania barier oraz polepszenia jakości ich życia, integracji społecznej, czy umożliwienia podjęcia zatrudnienia. Fundusz działa na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeśli zatrudniasz co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy a także nie zatrudniasz co najmniej 6% osób niepełnosprawnych, możesz obniżyć wysokość wpłat na PRFON, korzystając z usług firmy Anticulex.

Więcej na www https://www.pfron.org.pl/